Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Geoportál obce

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčania,

 

Vítame Vás na mapovom portáli Obce Mestisko, ktorý ako riešenie na mieru pripravila po konzultáciách s obcou spoločnosť Geosense SK s.r.o.

 

Geosense Geoportal je užívateľsky prívetivý, a súčasne výkonný nástroj na zobrazenie a správu priestorových dát, ktoré nachádzajú uplatnenie predovšetkým v miestnej správe a samospráve, ale aj v podnikateľskej sfére.

 

Základom geoportálu je rýchly mapový klient, ktorý umožňuje zobrazenie a vzájomné prekrývanie dátových vrstiev – máp, schém, plánov inžinierskych sietí, záujmových bodov, evidenčných vrstiev (pasportov) atd.

 

Práca s geoportálom je intuitívna a aj z tohto dôvodu je tak vhodný i pre priame sprístupnenie informácií občanom (napríklad zobrazenie územného plánu, inžinierskych sietí a pod.). Z legislatívnych dôvodov je portál rozdelený na časť verejne prístupnú a časť s prístupom iba pre poverené osoby.

http://www.geosense.sk/geoportal/mestisko/