Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

KST - Kaštielik

Popri iných športových aktivitách v obci existuje aj skupina športovcov realizujúca sa v športovom odvetví pešej turistiky. Z počiatočnej individuálnej turistiky si postupne 20 nadšencov tohto športu 4. októbra 2008 založilo klub slovenských turistov – Kaštielik Mestisko. Následne ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23.12.2008 tento klub zaregistrovalo.

 

 

Prvým predsedom klubu sa stal Ing. Pavol Mišto a v roku 2012 ho vystriedal Stanislav Baka.

 

Členovia klubu veľmi aktívne pôsobia nielen na regionálnej úrovni ale pravidelne sa zúčastňujú slovenských zrazov turistov a ďalších významných domácich a zahraničných podujatí, čím šíria dobré meno Mestiska.
Na jednom takom podujatí vznikla myšlienka, aby sa na mieste stretu katastrálnych hraníc Mestiska, Svidníka, Hrabovčíka a Stročína vybudovala turistická základňa pod historickým kopcom Kaštielik.
Následne na vybratom mieste pod Kaštielikom bol v roku 2007 postavený dvojkríž, ktorý na svoje náklady dal vyhotoviť a doviesť z Čiech rodák z Mestiska Jozef Sekula.

 

V roku 2008 bol na tomto mieste z finančných príspevkov členov klubu a príspevku obce, postavený altánok, ktorý dodnes slúži širokej turistickej verejnosti.

http://kstkastielik.weebly.com/