Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.mestisko.sk spravuje Obec Mestisko a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).
 

Správca obsahu:


Obec Mestisko

Adresa:
Obecný úrad Mestisko
Č. 6
090 41 Mestisko

IČO: 00 330 736

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník


Počet obyvateľov: 450
Rozloha: 1106 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1414

 

Starosta : Stanislav Baka:  Email: mestisko@vl.sk   : mobil: 0911409418

                                                           

 

Pracovná doba

Pondelok   -   Piatok  od 7:30  do  15:00 hod.


Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok  -  Piatok 

od 08:00 do  12:00   -  od 13:00 do 15:00 hod.

 


Všeobecné informácie: info@mestisko.sk

Podateľňa: podatelna@mestisko.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@mestisko.sk

 

 

Sekretariát: 
Tel.: 054 / 752 15 98
Fax: 054 / 752 15 98 , Email: sekretariat@mestisko.sk

 

 

Kompetencie:
Obec Mestisko je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Stavebný úrad pre Obec Mestisko je Spoločná úradovňa N. Orlík.

 

 

 

 


Technický prevádzkovateľ:
wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk