Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pozemkové spoločenstvo - členovia

Výbor
Predseda:                       Slavomír Blaško
Podpredseda:                 Milan Stoják
Členovia výboru:            Ján Podaný
                                       Matúš Pecha
                                       Ján Toropila

 

Dozorná rada
Predseda:                       Klement Beňko
Členovia dozornej rady: JUDr. Peter Matkobiš
                                       Matej Stoják

 

Odborný lesný hospodár: Ing. Martin Hanák