Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Pozemkové spoločenstvo - oznamy

Výbor pozemkových spoločenstiev POLOM a KOLENGY oznámuje svojím členom, že dňa 17.marca 2018 sa bude konať zhromaždenie vlastníkov podielov ťažobných lesných pozemkov  s vyhodnotením výsledkov hospodárenia za rok 2017

Začiatok zhromaždenie je o 14,00 hod 

Miesto konania zhromaždenia : Sála obecného úradu Mestisko

Po skončení zhromaždenia sa budú vyplácať podiely zo zisku.