Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Školstvo

 

Základná škola v Mestisku existuje už od doby Rakúsko – Uhorska. Jej sídlom boli viaceré budovy či domy v dedine.

Časť dnešnej jednopodlažnej budovy bola vybudovaná v roku 1960, k nej bola pribudovaná nová časť s telocvičňou, dielňami a ďalšími učebňami a to v roku 1989. Škola je napojená na obecný vodovod a od roku 1997 má vlastnú plynovú kotolňu. Tá zabezpečuje ohrev vody a jej rozvod na vykurovanie priestorov radiátormi ústredného kúrenia. Budova má rozvod studenej vody do všetkých tried, k dispozícii sú splachovacie WC. Škola zabezpečuje stravovanie v školskej kuchyni a jedálni. Funguje pri nej aj školský klub detí s dvoma oddeleniami.

Od 1.1.1998 je škola právnym subjektom. Zriaďovateľská funkcia prešla z OÚ vo Svidníku na Obecný úrad v Mestisku od 1.7.2002. V súčasnosti je na škole 9 tried so 103 žiakmi vo všetkých ročníkoch. Pôsobí na nej 9 učiteľov na plný úväzok, 2 učitelia na čiastočný úväzok, 2 vychovávateľky ŠKD, 2 katechéri na čiastočné úväzky na vyučovanie náboženstva, 1 kurič – údržbár, 3 pracovníčky ŠJ a 3 upratovačky na neúplné pracovné úväzky.

Vyučovanie sa riadi druhým variantom učebných plánov. Vo vyučovaní cudzích jazykov sa škola zameriava na jazyk nemecký a anglický a ako nepovinný sa vyučuje jazyk ruský. Športové a kultúrne aktivity školy sú už tradične neoddeliteľnou súčasťou života nielen sídla školy, ale aj jej okolia.

Školskými výletmi je sprevádzaný najmä koniec školského roku a majú za cieľ spoznávanie prírodných a historických pamiatok. V posledných rokoch sa stáva príťažlivou účasť na ukážkach bojov z druhej svetovej vojny v priestoroch Dukelského priesmyku. Keďže škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí s rôznou úrovňou školskej zrelosti, jej zamestnanci vytvárajú možnosti na sebarealizáciu každého žiaka a preto úspechom nie je len „dobré umiestnenie“, ale aj každá dobrá aktivita žiaka, ktorá posúva jeho osobnosť správnym smerom.

Prehľad úspechov (výber najlepších I. umiestnení)

Školský rok 1998/1999
1. miesto – reg. prehliadka spevákov ľudových piesní – spevácka skupina

Školský rok 2000/2001
- certifikát za úspešné riešenie geografickej olympiády v krajskom kole–Miroslava Potomová

Školský rok 2001/2002
1. miesto – okresné kolo Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti-botanika – Jana Timuľáková (postup na krajské kolo)
1. miesto – okresná súťaž spevákov ľudových piesni – Peter Kizák
1. krajské kolo dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“, kategória 1

Školský rok 2002/2003
1. miesto – MOZ 7 – II. kolo – Jana Kizáková
1. miesto – okresné kolo – ARS – poetica – Jana Kizáková
1. miesto – regionálne kolo – Makovická struna – Peter Kizák

Školský rok 2003/2004
- dve prvé a dve tretie miesta v okresnom kole GO (Denisa Nagajdová, Michaela Vysloužilová)
1. a 3. miesto v speváckej súťaži Slávik Slovenska
1. miesto v okresnom kole dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne (Kizáková, Lucíková, Kudlík, Tkáč)

Školský rok 2004/2005
- úspešné účinkovanie na 3. ročníku festivalu rusínskej piesne v Humennom – Denisa Nagajdová, Lýdia Lucíková