Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Súčasnosť

 

V Mestisku 30.10.2007 boli ukončené práce na rekonštrukcii miestnych komunikácii, ktoré boli dotované zo štrukturálnych fondov Európskej unie v rámci projektu Renovácia a rozvoj obcí. Rok 2007 sa zapísal do histórie našej obce, kedy boli cesty zrekonštruované v dĺžke cca 5 km . Občania  našej obce si zrekonštruované cesty vychutnávajú, že nemusia chodiť po bláte a  rozbitej ceste. Niektoré úseky ciest dostali po prvýkrát asfaltový koberec,  boli odvodnené všetky ulice obce a v časti obce bol zriadený chodník. 


Dňa 15. marca 2007 obec Mestisko začala s rekonštrukciou miestnych komunikácií v rámci projektu Renovácia a rozvoj obcí, ktorý je dotovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predpoklad ukončenia rekonštrukčných prác bol mesiac október 2007.


V obci pracujú spoločenské organizácie ako Únia žien, Klub jednoty dôchodcov a Folklórny súbor Brežinky.